Meesterwerken

Tableau van 30 tegels

Cornelis Boumeester
Eind 17e eeuw

Het Paleis voor Schone Kunsten te Lille beschikt over zes tableaus van 30 en 42 tegels van Cornelis Boumeester. Dit werk is de enige marine, anders gezegd het enige kustlandschap, van dit geheel. Toch was dit het favoriete motief van deze kunstenaar die afkomstig was uit Rotterdam, dat toentertijd een van de grootste havens was van de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden, nu Nederland geheten.

Cornelis heeft de afbeeldingen in drie vlakken verdeeld: de lucht die een groot deel inneemt en op een lange horizonlijn rust, boten op een kalme zee en ten slotte, op de voorgrond, twee figuren op een ponton. Waarom zijn deze twee figuren heel erg klein? Gewoon omdat ze niet het onderwerp van dit kunstwerk zijn! Hij beeldde liever de vaartuigen nauwkeurig af, zozeer dat het soort vaartuig herkenbaar is! 

De boot in het midden is bijvoorbeeld een hulk die gebruikt werd om langs de kust en op de binnenwateren te vissen en kenmerkend was door zijn ronde achtersteven.

Het lijkt wel logisch dat de kunstenaars uit de Republiek der Verenigde Nederlanden een voorkeur hadden voor het afbeelden van marines. Dit land was immers in de 17e eeuw de grootste zeemacht ter wereld en beschikte over een koopvaardijvloot die een rijk waardig was. Met name dankzij de Republiek der Verenigde Nederlanden is de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot stand kunnen komen voor het drijven van handel met verre contreien zoals India en China!

(Inventarisnummer: C. 1280) 

Detail: De boot achter de hulk heeft een breder en meer versierd achtersteven. Ook is er een driekleurige vlag. Hoogstwaarschijnlijk is het een oorlogsschip. 

Panneau de 30 carreaux
Tableau van 30 tegels

Het Paleis voor Schone Kunsten te Lille beschikt over zes tableaus van 30 en 42 tegels van Cornelis Boumeester. Dit werk is de enige marine, anders gezegd het enige kustlandschap, van dit geheel. Toch was dit het favoriete motief van deze kunstenaar die afkomstig was uit Rotterdam, dat toentertijd een van de grootste havens was van de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden, nu Nederland geheten.

Cornelis heeft de afbeeldingen in drie vlakken verdeeld: de lucht die een groot deel inneemt en op een lange horizonlijn rust, boten op een kalme zee en ten slotte, op de voorgrond, twee figuren op een ponton. Waarom zijn deze twee figuren heel erg klein? Gewoon omdat ze niet het onderwerp van dit kunstwerk zijn! Hij beeldde liever de vaartuigen nauwkeurig af, zozeer dat het soort vaartuig herkenbaar is! 

De boot in het midden is bijvoorbeeld een hulk die gebruikt werd om langs de kust en op de binnenwateren te vissen en kenmerkend was door zijn ronde achtersteven.

Het lijkt wel logisch dat de kunstenaars uit de Republiek der Verenigde Nederlanden een voorkeur hadden voor het afbeelden van marines. Dit land was immers in de 17e eeuw de grootste zeemacht ter wereld en beschikte over een koopvaardijvloot die een rijk waardig was. Met name dankzij de Republiek der Verenigde Nederlanden is de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot stand kunnen komen voor het drijven van handel met verre contreien zoals India en China!

(Inventarisnummer: C. 1280) 

Detail: De boot achter de hulk heeft een breder en meer versierd achtersteven. Ook is er een driekleurige vlag. Hoogstwaarschijnlijk is het een oorlogsschip. 

Fermer

Les autres chefs-d’oeuvres